Byt Slepička / Apartment Slepicka

slepicka2slepice1slepicka3Snímek obrazovky 2015-11-17 v 13.32.44slepicka4

Byt Slepička

Klient: soukromá osoba

Místo: Milevsko

Rok: 2013

Investice: cca. 500 000Kč

Status: studie

Návrh řeší kompletní rekonstrukci a dispoziční úpravu cenného bytu v dělnickém domku z počátku 20.století. Místnosti byly dispozičně upraveny tak, aby působily v zájemné harmonii , vyváženosti a jednotném celku. Hlavní obytná část se propojila s kuchyní v jeden prostor, který tak jako zbytek bytu propojuje paprkovitě prostorná chodba, komunikační srdce prostoru. Sám obytný prostor byl následně vizuálně rozdělen na jídelní/kuchyňskou část a na obývací prostor kde jako pojítko obou je stejně jako v životě člověka oheň-krb umístěný v průsečíků těchto prostorů. Projekt byl řešen pouze ve fázi studie.


 

Apartment Slepicka

Client: soukromá osoba

Location: Milevsko, Czech Republic

Year: 2013

Investment: cca. 500 000Kč (21k USD)

Status: studies

The proposal addresses a complete renovation and layout editing precious apartment in a working-classhouse from the early 20th century. Plan of the rooms was modified to operate in a concerted harmony, balance and unified whole. The main living area affiliated with the kitchen in one space, which like the rest of the apartment combines spacious hallway, communication heart of the space. Living space visually was subsequently divided into a dining / kitchen area and lounge area where both as a link, as in a person’s life-fire fireplace located at the intersections of these areas. The project was solved only at the stage of studies.Komentáře nejsou povoleny.