Náměstí Osvobození v Zábřehu – architektonická soutěž / Liberation Square in Zabreh – architectural competition

ACCamera_final1 (kopie) ACCamera_final10 (kopie) ACCamera_final2 (kopie) POSTER1 (kopie) POSTER2 (kopie) POSTER3 (kopie)

Náměstí Osvobození v Zábřehu – urbanistická architektonická soutež

Klient: Město Zábřeh
Místo: Zábřeh, Olomoucký Kraj
Rok: 2016
Investice: cca. 40 000 000Kč
Status: architektonická soutěž, studie

Prostor se snažím odkázat na okolní zástavbu a zasadit ji do kontextu jednotlivých navazujících uličních čar, které se střetávají v ploše náměstí a jejich vzájemné vazby. Průnikem těchto os jednotlivých hranic vznikají přirozené uzly, které jsou využity jako dominantní plošné solitérní parterové hmoty na náměstí určené k orientaci, k střetávání, odpočinku a jasného definování celého prostoru. Prostor náměstí navrhuji jako vyvrcholení všech navazujících okolních ulic a prostor, podpoření mentální mapy chodců a jejich orientace, kdy se jednotlivé hmoty nestaví kontra k přicházejícím uličním osám, které ústí do náměstí, nýbrž je podporují a vytváří jednoznačné průhledy a hranice prostoru, podpořeného v těžišti vodní plochou. Celé náměstí je potom ohraničeno zelení a strukturálním rozlišením povrchů pro jednoznačné optické vymezení plochy náměstí.

Hlavní pěší veřejné prostory jsou navrženy jako dlážděné. Plocha náměstí je rozdělena detailem dlažby na provozní ( pojížděnou a chodníkovou ) část a na část reprezentativní určenou pro veřejné akce, trhy. Dlažba je navržena v kombinaci tmavé a světlé žuly ve formátu 10/10 ( provozní část-pojížděná ) a betonové dlažby formátu 80/80 a 30/30 (reprezentativní část, chodníky). Cyklostezka má povrch z obarveného asfaltu. Mobiliář je řešen z hlediska materiálové skladby na tmavý matný kov a dřevěné obložení struktury borového dřeva.


Liberation Square in Zabreh – architectural competition

Client: Zábřeh City
Place: Zábřeh, Czech Republic
Year: 2016
Investment: cca. 1.5 Million USD
Status: architectural competition

The space I try to refer to the surrounding buildings and to put it into the context of each successive street lines that come together in the area of ​​the square and their interrelations. The intersection of the axes of the natural boundaries created nodes, which are used as the dominant surface solitary mass in the square for the orientation towards confrontation, relax and clear definition of the entire space.Komentáře nejsou povoleny.