Praha Krč, urbanistická studie / Prague Krč, Urban Study

ACCamera1 (kopie)

Snímek obrazovky 2015-11-01 v 17.41.07Snímek obrazovky 2015-11-01 v 17.53.36Snímek obrazovky 2015-11-01 v 17.46.44Snímek obrazovky 2015-11-01 v 17.48.20Snímek obrazovky 2015-11-01 v 17.49.25Snímek obrazovky 2015-11-01 v 17.50.21Snímek obrazovky 2015-11-01 v 17.51.14ACCamera_6 Snímek obrazovky 2015-11-02 v 20.24.03ACCamera_16 ACCamera_19

ACCamera_12

Praha – Krč – Studie okolí stanice metra

Cílem celého projektu byla co možná největší propojenost a návaznost na okolní zástavbu, kdy je v místě projektu výrazná proluka, vytvářející prázdnou urbanistickou plochu. Na prostor výrazně navazuje areál Thomayerovy nemocnice, avšak oba prostory jsou od sebe direktivně odděleny výrazně zatíženou komunikací směr Jižní spojka. Z návaznosti obou prostorů vychází idea, snažící se navrhnout hmotově blízký prostor, který respektuje a odráží se zároveň od osy areálu nemocnice, kdy je tato osa podpořena skleněnou krychlovou hmotou drobné architektury, která slouží zároveň jako vstup do podchodu k nemocnici z nově vzniklého náměstí a dále je také vstupem do metra, kdy je tento jediný řešen jako solitérní. Skleněná hmota se ovšem nestaví kontra k ose nemocnice, nýbrž je společně s protější výškovou hmotou budovy vyosena a vytváří tak průhled k nemocnici po její ose souměrnosti, podpořený vodní plochou korespondující s tvarem krychle. Osa k nemocnici je uzavřena na náměstí nízkopodlažním kulturním objektem-galerie moderního umění. K náměstí navazuje soustava poloveřejných prostorů, které jsou řešeny ve smyslu podpory mentální mapy obyvatel a jejich orientace ve směru k metru, MHD , nemocnici a nově vzniklých administrativních prostor, které k zmíněným poloveřejným prostorům přiléhají. Dominantní je potom výšková budova na rozhraní těchto dvou prostorů. Bariérově za takto vzniklou hmotovou soustavou jsou umístěny obytné bloky s poloveřejným prostorem sevřeným mezi nimi, díky čemuž plynule nová obytná zástavba navazuje na stávající administrativní areál i okolní zástavbu pro bydlení. Severní oblast od náměstí je pojata jako klidná obytná čtvrť složená z obytných ulic a vila domů.


 

Prague – Krč – Study of lokality around underground station

The objective of the project is to study file structures and public interiors selected part of a study area in part of Prague – Prague 4, associated with the newly proposed subway station at line D – Krč Hospital. The location with very valuable buildings from early 20th century pre-set very high requirement on design quality. All these aspects we tried to keep and create a modern but setting a new article of this site. The selected part addresses the area’s main square adjacent sub-centers and sub-square in relation to the main area. The solution is to focus on a diversity of the proposed areas. The draft has detailed solutions of the equipment of the proposed parterres – a selection of furniture, lighting, paving and green. The technical part is the best alternative connectivity solutions designed equipment to utilities.Komentáře nejsou povoleny.