Loft módy / Loft of Vogue

5a

10a
4a

ACCameracdd

DSCN3577

 

 

Loft módy, Slovany, Plzeň

Klient: soukromá osoba
Místo: Plzeň
Rok: 2015 (probíhající)
Investice: cca. 2 000 000Kč
Status: studie, projekt pro stavební povolení, (projekt pro realizaci stavby)

Návrh řeší zadání na prostor velkorysého podkroví v objektu z konce 19.století, v širším centru Plzně, v části Slovany. Vzhledem k tomu, že se jedná o loft „se vším všudy“, kdy je nedílnou součástí bytu ateliér módní návrhářky, byla to velká výzva jak po stránce architektonické, tak statické a stavební. Dvě funkční části, jejich syntéza a plynulé propojení se staly hlavním motivem práce, kdy jednotlivé prostory plynou v jeden celek.Prostory pro soukromí  jsou pochopitelně odděleny, avšak pouze vizuálními barierami a naopak veškeré další aktivity od vstupu do prostorné, na celou výšku otevřené vstupní haly se odehrávají plynule přes obytný prostor s kuchyní navazující terasou, nebo na otevřenou galerii v patře. Byt se snaží být maximálně vzdušný a otevřený. Vstupní hala proto slouží jako místo střetávání soukromé části s ateliérem, a to jak v horizontální rovině, tak ve vertikální v podobě průhledu na galerii. Na vstupní halu  Hala samotná zklidňuje otevřený prostor dispozice svojí umírněnou světlou výškou a vytváří tak prostorovou rovnováhu mezi všemi prostory. Ateliér využívá celé výšky podkroví, je orientován na jihovýchod a je tak maximálně prosvětlený. Tvoří ho dva oddělené prostory, vizuálně rozdělené dřevěným prostorovým obkladem v reprezentativní části a naopak šedou pracovní stěrkou v pracovní části ateliéru. Podlahu loftu tvoří velkoformátová dřevěná podlaha ve světle smetanové barvě, většina nosných dřevěných prvků krovu je zachována jako viditelná ve světle ořechovém odstínu.
Spolupráce s klienty na studii a nasledně na projektu byla skvělá a podařilo se ji dovést zdárně ve všech detailech jedině díky vzájemnému souladu a společným diskuzím nejen o architektuře, ale také umění a módě.


Loft of Vogue, Pilsen, CZE

Client: private person
Location: Pilsen, Czech Republic
Year: 2015 (current)
Investment:  2 000 000Kč (80 000 USD)
Status: studies, project for building permit, (project for construction)

 

The proposal addresses enter space generous loft in the building of the late 19th century, in the center of Pilsen. Since it is a loft „with all the trimmings,“ which is an integral part of the apartment studio of fashion designer. It was a big architectural challenge as well as static and construction challange. Two functional parts, their synthesis and continuous link became a major theme of work, when individual spaces flow into one piece. Privat spaces are of course separated but only like a visual barriers and conversely any other activity from the entry into a spacious, open to the entire height of the entrance hall take place smoothly through the living room and kitchen, follow-up terrace or open gallery upstairs. Apartment tries to be as open and airy. Entrance hall, therefore, serves as a clash of private parts with a studio, like a clash horizontal and vertical – the gallery. Studio,spacious dressing room, bathroom and living space continues to lobby. The hall itself soothes open space layout with its moderate headroom and creates spatial balance between all areas. The studio uses the full height of the attic and it is oriented to the southeast so is maximally bright. It consists of two separate areas, visually split wood paneling surround the representative space, vice versa gray squeegee in the workshop space of the studio. Floor loft consists of large-format wooden floor in a light cream color, most carrying timber truss is preserved as seen in light walnut shade.
Collaboration with clients to study and subsequent project was great and managed to bring it successfully in all details only through mutual harmony and common discussions not only about architecture, but also art and fashion.

[efb_feed fanpage_url=https://www.facebook.com/bruhaarchitects layout=thumbnail image_size=thumbnail type=page post_by=me show_logo=1 show_image=1 show_like_box=1 post_number=10 post_limit=10 cache_unit=1 cache_duration=minutes]Komentáře nejsou povoleny.