Brůha± je architektonický a projekční atelier založený Ing.arch. Janem Brůhou. Působím v oblasti architektury, urbanismu a stavebnictví. Věřím, že dokonalá architektura podporuje dokonalý a šťastný život, i zdánlivé detaily mají spojitost, vše má být v rovnováze a méně je více. Cestuji po celém světě, nechávám se inspirovat poznáváním zajímavých lidí, cizích kultur a zvyků. Rád se potom dívám na věci z jiných úhlů a bez předsudků. Tvořím architekturu znalou tradice, ale s inovativním nadhledem s důrazem na logiku a stavební detail. Metodika mé práce se mění podle charakteru problému a požadavků zadavatele, kdy návrh je řešen na míru každé osobnosti. Věřím v harmonii dům-obyvatel-místo. Pracuji na projektech od low-budget interiérů až po urbanistické studie. Rád navrhuji rodinné domy a překopávam staré. Hledám dokonalou dispozici, jednoduchost a nadčasovou krásu. Mám rad skutečné materiály a přesné detaily.

±    značka tolerancí; společný jmenovatel celého procesu návrhu a výstavby; návrh i každý stavební prvek je ± , ale vše musí nakonec přesně zapadnout

jb

 

CV Ing.arch.Jan Brůha

https://cz.linkedin.com/in/jan-brůha-080a7b54

2021-2023  Workplace architekt pro JLL/Tétris

2017              autorský dozor pro projekt v New York City, USA

2017-2021    Sipral a.s., spolupráce na designu fasádních konstrukcí – Wardian London

2016              Projekt přes letní měsíce v New York City, USA

2015              Letní cesta napříč Francií

2015              Založení atelieru Brůha±

2013-2016  seele GmbH, projektant sklo-ocelových konstrukcí, membránových a fasádních konstrukcí do zahraničí, Česká Republika

                       ukázky konstrukcí – Chateau Margaux Winery , King Abdulaziz Centre for World Culture

2014              Zimní měsíční cesta Thajsko, Kambodža, Dubaj

2014               Podzimní cesta po Irsku

2014               Letní cesta po Italii

2014               USCZ Trading – startup, partner pro EU, USA

2013                Podzimní měsíční cesta napříč Kostarikou

2013                Athens Programme Madrid, Urbanistický workshop struktury města

2013                Jarní měsíční cesta Španělskem

2008-2012     Airport Prague, asistent Store manažera, Praha, Česká Republika

2012                 Podzimní měsíční cesta napříč Kalifornií

2012-2012      Hudson Pool Management, plavčík, New York City, USA

2011-2012      Projekční kancelář Buidling spol. s.r.o., junior projektant, Praha, Česká Republika

2007-2010      ateliér Deltaplan, junior architekt, Praha, Česká Republika

                        http://deltaplan.cz/projekty/epoque-pankrac/ 

                        http://deltaplan.cz/projekty/vila-pod-habrovou-cantilever-house/

                         http://deltaplan.cz/projekty/rezidencni-park-baarova/

2011-2013      České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, obor Architektura a urbanismus

2007-2011      České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, obor Architektura a stavitelství

2003-2007      Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola , obor Pozemní stavitelství, Volyně


Brůha± is an architectural and design studio founded by  Jan Brůha. I work in the field of architecture, urban planning and construction. I believe that the perfect architecture supports perfect and happy life, every detail has to do with something else, everything has to be in balance and less is more. I travel all over the world, I inspire discovering interesting people, foreign cultures and manners. Then I look at things from different views and without prejudice. I create architecture knowledgeable tradition but with innovative insight with an emphasis on logic and structural detail. Methodology of my work varies according to the ethos of the problem and the client’s requirements. The proposal is designed to fit each personality. I believe in harmony house-resident-spirit of a place. I work on projects ranging from low-budget interiors to urban studies. I like to design houses and reshape old ones. I’m looking for the perfect layout of the house, simplicity and timeless beauty. I like real materials and precise details.

± symbol of tolerance; common denominator of the entire process of design and construction; design and each structural element is ± but everything has to end precisely fit

CV Ing.arch.Jan Brůha

2003-2007     High School of Civil Engineering, Volyně, CZE

2007-2011      Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Civil Engineering – Bachelor study

2011-2013      Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Urbanism –  Master of Architecture degree

2007-2010      Deltaplan architecture studio, junior architect, Prague, CZE

                        http://deltaplan.cz/projekty/epoque-pankrac/  

                        http://deltaplan.cz/projekty/vila-pod-habrovou-cantilever-house/

http://en.deltaplan.cz/projects/residential-park-baarova/

2011-2012      Buidling spol. s.r.o., junior architect, Prague, CZE

2012-2012      Hudson Pool Management, lifeguard, New York City, USA

2012                 Month journey across California

2008-2012     Airport Prague, Store manager assistant, Prague, CZE

2013                Month journey across Spain

2013                Athens Programme Madrid, Urban workshop about urban structure

2013                Autumnal month journey across Costarica, Central America

2014               USCZ Trading – startup, partner, USA

2014               Journey across Italy

2014               Journey across Ireland

2014             Month journey across Dubai, Thailand and Cambodia

2015             Established the studio Brůha±

2015              Summer roadtrip across France and Netherlands

2013-2016      Designer of hi-tech steel and glass structures in architecture, worldwide territory

2016            Summer projects in New York City, USA

2017              supervision for interior project in Bronx, New York City, USA

2017 –            Sipral a.s., designer of aluminium/glass cover facades – project Wardian London

2021-2023   Workplace architect in JLL/Tétris