Cena a projektová dokumentace ve výstavbě.

Cena, cena, kolik to bude stát?

Tlak na cenu je v naší době všudypřítomný a nevyhne se mu ani architekt. Nicméně zadání projektu a zaplacení projektové dokumentace není stejná věc jako kupovat jabka na trhu nebo handlovat s Lojzou v bazaru par tisíc na ojetym bavoráku 🙂

Proto trochu shrnu co je třeba pro kvalitní stavební projekt, a s pomocí jakého klíče i určit cenu za projektovou dokumentaci.

Kolik stojí projektová dokumentace?

Záleží na mnoha vstupních faktorech. Jaký stupeň projektové dokumentace bude zpracováván? Existuje v místě budoucí stavby platná územně plánovací dokumentace? Kolik dotčených orgánů státní správy se bude k projektu vyjadřovat? Bude správní řízení sloučené nebo bude řešeno zvlášť územní rozhodnutí a zvlášť stavební povolení či snad ohlášení stavby? Jaká je svažitost terénu pozemku a jeho orientace podle světových stran?  Jsou na pozemku veškeré inženýrské sítě? Jak rozsáhlý je Váš stavební program s požadavky na výstavbu? Budete chtít stavět podle realizační dokumentace nebo podle dokumentace pro stavební povolení?

 


 

-zjednodušeně celkový honorář dle Honorářového řádu ČKA (www.stavebnistandarty.cz) je orientačně cca 7-10% ceny domu, jsem ovšem se svými zkušenostmi a time managementem schopen dostat se přibližne na 3-4% ceny domu. Z toho potom

  1. studie, projekt pro územní řízení (DUR)-30%
  2. projekt pro ohlášení stavby (DOS)-20%
  3. prováděcí projekt (DPS)- 20%
  4. napojení na IS-10%
  5. slepý rozpočet, získání všech povolení a oběhání úřadů, technický nebo stavební dozor na stavbě, PENB, požární ochrana, radonový průzkum-20%

A jak odhadnout předběžnou cenu stavby? 

             Úplně jednoduchou představu o ceně domu si můžete spočítat dle vzorce 1m3 = 4-5tis. Kč

Příklad.1: Dvoupatrový RD dům o rozměrech 10x8x7m=560m3 ; 560×5= náklady cca.2 800 000Kč, náklady potom na úplně kompletní projektovou dokumentaci, společeně s architektonickým návrhem a konzultacemi, budou přibližně, při úvaze 3%-4% = 75-110tisíc.korun. 

Příklad.2: Rekonstrukce a návrh interiéru bytu včetně rozkreslení nábytku, dispozic, detailů a stavebních úprav. Cena za projekt : ca 350-500Kč/m2

Berte prosím v potaz, že cena se kalkuluje pokaždé dle daného konkrétního projektu a výše uvedené jsou pouze velice orientační pro ukázku a představu.

Snímek obrazovky 2016-02-02 v 20.09.29


 

K čemu je který stupeň dokumentace dobrý?

Který stupeň projektové dokumentace potřebuji, a k čemu je dobrý? Má smysl zpracovávat podrobnější dokumentaci, než vyžaduje zákon?

  1. STUDIE STAVBY

Studii stavby nevyžaduje zákon, jen výjimečně ji vyžaduje např. ústav památkové péče či stavební úřad. Studie stavby se zpracovává na základě vstupních údajů od investora, a to v několika dispozičních a hmotových variantách (podle tzv. stavebního programu). Zohledňuje počet místností, jejich účel, umístění navrhovaného domu na pozemku a jeho orientaci podle světových stran a základní materiálové řešení. V průběhu studie se snažím „ušít Vám dům na míru“, tak abyste byli maximálně spokojeni s dispozičním i vnějším vizuálním řešením domu a s umístěním domu na pozemku. Důležitou otázku, kterou by si měl každý z Vás investorů položit, je: „Kolikrát v životě budu stavět svůj dům?“ Pokud si odpovíte, že „jen jednou“, měl by Vám Váš dům opravdu maximálně vyhovovat.

Výsledkem studie jsou dispoziční půdorysy a schématické zkreslení vizuální stránky domu, jeho myšlenka, 3D řešení a vizualizace.

  1. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ nebo ÚZEMNÍ SOUHLAS)

Dokumentaci pro územní rozhodnutí vyžaduje stavební zákon a pomocí vyhlášky stanoví její závazný obsah. Další náležitosti, a zejména přílohovou část, stanoví místně příslušný stavební úřad. Dokumentace k územnímu rozhodnutí obsahuje zejména objemovou charakteristiku stavby a její umístění na pozemku včetně napojení na pozemní komunikace a veškeré inženýrské sítě. Součástí dokumentace pro územní rozhodnutí bývá vyjádření dotčených orgánů státní správy, tzv. DOSSů,  a vyjádření správců a vlastníků sítí či přilehlých nemovitostí. Samotná stavební dokumentace obsahuje výkresovou dokumentaci v odpovídajícím měřítku (většinou 1:100) a technickou zprávu.

  1. DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Obsah dokumentace pro stavební povolení  stanovuje stavební zákon a prováděcí vyhlášky. Tato dokumentace je mnohem podrobnější než dokumentace pro územní řízení. Obsahuje, materiálové a technické řešení objektu, včetně všech rozvodů inženýrských sítí. Zpracovává se v měřítku 1:50 a / nebo 1:100. Součástí příloh ke stavební dokumentaci pro stavební povolení v případě novostaveb a rekonstrukcí je posudek radonového indexu pozemku, požárně-bezpečnostní zpráva, průkaz energetické náročnosti stavby, včetně projektů veškerých přípojek inženýrských sítí, osvědčení o autorizaci projektanta, snímek katastrální mapy a jiné přílohy na základě požadavků příslušného stavebního úřadu.

  1. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE (PROVÁDĚCÍ PROJEKT)

Prováděcí projekt je mimořádně důležitá dokumentace, a to hned z několika důvodů. Hlavním důvodem je podrobnost této dokumentace, která je téměř absolutní. To umožňuje vytvoření položkového rozpočtu, který obsahuje všechny položky Vaší stavby (včetně takových podrobností jako jsou rozvinuté délky klempířských prvků, přesné počty, druhy, délky a váha výztuží, těsnění, stavebních prvků atd.). V této dokumentaci jde o zachycení všech položek a stavebních hmot, které se na Vaší stavbě objeví.  Ze zákona jste povinni mít realizační dokumentaci jen ve výjimečných případech u zvláště složitých staveb a nebo u státních zakázek.

-Ing.arch. Jan Brůha

Snímek obrazovky 2016-02-02 v 20.09.15

 

 Komentáře nejsou povoleny.