Vila Psycholožky / Villa for psychologist

Snímek obrazovky 2015-11-01 v 18.26.31Snímek obrazovky 2015-11-02 v 20.18.56Snímek obrazovky 2015-11-01 v 18.27.10Snímek obrazovky 2015-11-02 v 20.18.28 Snímek obrazovky 2015-11-01 v 18.27.50 Snímek obrazovky 2015-11-01 v 18.28.33 Snímek obrazovky 2015-11-01 v 18.29.03 Snímek obrazovky 2015-11-01 v 18.29.37 Snímek obrazovky 2015-11-01 v 18.30.02 Snímek obrazovky 2015-11-01 v 18.30.34 Snímek obrazovky 2015-11-01 v 18.31.25 Snímek obrazovky 2015-11-01 v 18.32.07

Vila psycholožky, Hanspaulka, Praha 6 – Dejvice

Klient: ČVUT Praha
Místo: Praha
Rok: 2011
Investice: cca. 7 000 000Kč
Status: studie

Tématem práce je rodinný dům umístěný v jedné z nejexkluzivnějších lokalit města Prahy – poblíž ulice Šárecká na Hanspaulce. Zadaná parcela v nově zbudované obytné ulici má ideální parametry pro vytvoření klidného sídla s výhledem na panorama Prahy. Další výraznou roli v návrhu hraje svažitost terénu k východu. Sama lokalita s velmi hodnotnou zástavbou ze 30. let 20. století předem nastavuje požadavek na kvalitu návrhu velmi vysoko. Všechny tyto předem určující aspekty návrh dodržuje, snaží se vyzdvihnout a vytvořit moderní avšak zapadající nový článek této lokality. Neméně pozornosti je věnováno vnitřnímu prostorovému řešení, které svým uživatelům přinese vysoce komfortní bydlení. Dům obsahuje kromě bytové jednotky také prostory pro podnikání – psychologická poradna. Navržený objekt je řešen jako izolovaný dům, soliter s obytnou funkcí a s místem pro podnikání. Do obou funkcí – jak obytné, tak pro podnikání se vstupuje hlavním vchodem v 1.NP, který je př.stupný z ulice vedle příjezdu k objektu k samostatné dvojgaráži. Objekt je zasazen do svahu, který je orientován k severovýchodu. Jihozápadní fasáda lícuje s uliční čárou. Objekt má půdorysné rozměry 18,3 x 10,7 m. Část 1. NP hmotově vystupuje směrem do zahrady a jde tak kontra povaze svažitého terénu, což je ještě posíleno sloupy ve tvaru písmene V, podpírajících tuto vystupující hmotu. Ostatní hmoty jsou tvořeny navzájem posunutými kvádry. Posunutí jsou využita jako střešní terasa. Prostor před domem poslouží jako další parkovací stání.


 

Villa for psychologist, Hanspaulka, Prague 6 – Dejvice, Czech Republic

Client: Bachelor Project, CTU Prague
Location: Prague
Year: 2011
Investment: cca. 7 000 000Kč ( 300K USD)
Status: studies

The objective of project is to design a family house located on one of the most exclusive locations of Prague – near the street in Hanspaulka Šárecká . The specified parcel in newly built residential street has ideal parameters for a calm seat with a view of the city. Another major role in designing plays steep terrain to the east. The mere location of a valuable estate of ´the 30s the 20th century, set in advance requirement to high quality design. All of these defining aspects, I tried to comply and to highlight and create a modern part of this site, which fits into place. No less attention is given to the internal spatial solution that will bring its users very comfortable living. The house also contains residential units as well space for your business – psychological counseling.Komentáře nejsou povoleny.